fbpx

Nowa Lewica

image_intro_alt

Uchwały Rady Krajowej i Zarządu

Na podstawie art. 25 ust. I lit. b Statutu Nowej Lewicy Rada Krajowa uchwala, co następuje:

Czas kryzysu obnażył niekompetencję Prawa i Sprawiedliwości. Pogrążony w wewnętrznych walkach prawicowy rząd skapitulował przed drożyzną, kryzysem energetycznym i biedą coraz częściej grożącą polskim rodzinom. Zdemolowane sądownictwo wywołało największy w historii konflikt z Unią Europejską. W wyniku nieodpowiedzialnych działań prawicy Polska traci olbrzymie środki finansowe na Krajowy Plan Odbudowy. Wiele osób jest nadal jest pogrążonych w żałobie po śmierci bliskich w czasie pandemii COVID-19. Nieudolna władza, zamiast rozwiązywać problemy Polaków, atakuje prawa kobiet i pogrąża się w ideologicznych obsesjach.

Ten ciemny rozdział w polskiej historii zbliża się do końca. W najbliższych latach PiS straci władzę. Po wyborach nasz kraj będzie potrzebował prawdziwych zmian. Polska może stać się nowoczesnym europejskim państwem dobrobytu - sprawiedliwym społecznie, świeckim, szanującym prawa człowieka. Tych zmian nie wprowadzą jednak z własnej woli konserwatyści i liberałowie. Gwarantem prawdziwych zmian jest tylko silna, podmiotowa, niezależna Lewica.

Trzy lata temu Lewica wróciła do parlamentu. Dzięki uczciwej współpracy i szacunku dla różnorodności połączyliśmy w Koalicyjnym Klubie Poselskim Lewicy różne pokolenia i środowiska polityczne. Lewicowa lista wywalczyła miejsce dla postępowych poglądów w polskiej polityce. Sukces wspólnej listy zagwarantował miejsce dla postępowych i prospołecznych poglądów w polskiej polityce. Budowa mieszkań czynszowych, wyższe płace, prawo kobiet do przerywania ciąży, prawdziwy rozdział kościoła od państwa - dziś większość Polaków myśli przychylnie o lewicowych rozwiązaniach i wizji państwa.


1. Rada Krajowa pozytywnie ocenia współpracę z partią Razem w koalicyjnym Klubie Poselskim Lewicy.

2. Rada Krajowa postanawia, by kontynuować strategiczną współpracę z partią Razem.

3. Rada Krajowa zwołuje na 10 grudnia 2022 r. wspólną konwencję programową Nowej Lewicy i partii Razem.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rada Krajowa Nowej Lewicy wyraża podziękowanie autorom Konstytucji za ich wkład w budowę fundamentów demokratycznego państwa prawnego w Polsce. Zatwierdzona przez naród w referendum Konstytucja jest kamieniem węgielnym porządku państwowego opartego na trójpodziale władzy, gwarancjach praw obywatelskich i wolności jednostki. – czytamy w uchwale Rady Krajowej Nowej Lewicy. Uchwała została przyjęta z okazji upamiętnienia 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP.

Posiadając nowoczesną ustawę zasadniczą Polska, mogła zająć należne jej miejsce we wspólnocie państw tworzących Unię Europejską oraz stać się członkiem euroatlantyckiej wspólnoty bezpieczeństwa – NATO. W procesach akcesji do Unii Europejskiej i NATO decydujące znaczenie odegrali ludzie związani z polską lewicą. Dziękujemy Wam za ten wysiłek. Dziękujemy również wszystkim działaczkom i działaczom lewicy, którzy w swoich gminach przekonywali Polki i Polaków do głosowania za przyjęciem Konstytucji i za członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

Po 25 latach obowiązywania Konstytucji za szczególnie istotny uznajemy dzisiaj szeroki katalog praw socjalnych zapisanych w ustawie zasadniczej, takich jak prawo do edukacji czy opieki zdrowotnej. Przykładem wizjonerstwa autorów Konstytucji jest art. 74 nakładający władze publiczne obowiązek prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Artykuł 75 mówiący o polityce mieszkaniowej zaspokajającej potrzeby wszystkich obywateli czy grupa przepisów deklarujących prawa pracownicze, czekają na władze publiczne, które doprowadzą do ich autentycznej realizacji.

Odrzucamy możliwość zmiany ustawy zasadniczej we współpracy z siłami politycznymi, które Konstytucję wielokrotnie łamały. Potępiamy wszelkie próby łamania Konstytucji oraz dokonywania zmiany ustroju bez nowelizowania ustawy zasadniczej. Przypominamy, że parlamentarna większość posiada demokratyczny mandat do rządzenia państwem, nie posiada jednak mandatu do zmiany ustroju naszego państwa.

Opowiadamy się za partnerską współpracą wszystkich sił politycznych, które stoją na pozycjach szacunku wobec Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku.

Dołożymy wszelkich starań, aby przyszły rząd przestrzegał przepisów Konstytucji zapisanych w każdym jej artykule. Za fundament odnowionego demokratycznego państwa prawnego uznajemy, czytany całościowo, art. 2 Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

 

Zarząd Krajowy SLD powołuje Krajowy Sztab Wyborczy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach samorządowych w 2018 r. w następującym składzie:

Marcin Kulasek – Szef Krajowego Sztabu Wyborczego

Sebastian Gajewski – Pełnomocnik Wyborczy

Ewa Popowska – Pełnomocnik Finansowy

oraz członkowie sztabu:

Marek Dyduch

Anna Mackiewicz

Błażej Makarewicz

Ireneusz Nitkiewicz

Karolina Pawliczak

Tomasz Trela

Dariusz Wieczorek

Anna Zeitz

Anna-Maria Żukowska

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Krajowy SLD Warszawa, 24.07.2018 r.

Spała, 23 września 2017 r.

 

 

Uchwała

Zarządu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 

w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości

 

 

  1. 1. Z dużym zaniepokojeniem przyjmujemy podejmowane przez Prawo i Sprawiedliwość działania dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Przegłosowane przez partię rządzącą ustawy: Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz – zawetowane przez Prezydenta – o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa rażąco naruszają Konstytucję i podstawowe europejskie standardy państwa prawnego. Wprowadzone w życie rozwiązania dotyczące ustroju sądów i statusu sędziów wymagają natychmiastowej zmiany. Godzą one bowiem w fundamentalne wartości nowoczesnego, demokratycznego państwa, jakie stanowią niezawisłość sędziów i niezależność sądów.
  1. 2. Uważamy, że wymiar sprawiedliwości w Polsce wymaga reformy. Niezbędne jest ograniczenie przewlekłości postępowań sądowych, ich nadmiernego formalizmu i skomplikowania, zapewnienie komunikatywności orzeczeń sądowych, dostępu do drogi sądowej dla każdego, bez względu na miejsce zamieszkania, zamożność czy wykształcenie, a także – ograniczenie rodzajów spraw, które są załatwiane przez sądy. Rozwiązania przeforsowane przez Prawo i Sprawiedliwość oraz projekty przygotowywane przez Prezydenta nie dotyczą jednak tych kwestii. Odnoszą się one bowiem do spraw kadrowych w sądach, statusem sędziego i zasadami reprezentacji środowiska sędziowskiego. Nie zmierzają one do rozwiązania jakichkolwiek problemów, z którymi bezpośrednio mierzy się obywatel, stając przed wymiarem sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość zamiast zająć się realnymi problemami polskiego sądownictwa dąży jedynie do uzyskania wpływu na obsadę stanowisk sędziowskich. Andrzej Duda zaś – zamiast stać na straży Konstytucji i dążyć do poprawy działania wymiaru sprawiedliwości – traktuje go jako narzędzie w walce o swoją pozycję polityczną.
  1. 3. Zapraszamy wszystkie prodemokratyczne partie polityczne i organizacje społeczne do udziału w debacie o stanie wymiaru sprawiedliwości i podjęcia wspólnych, zgodnych z Konstytucją działań zmierzających do jego rzeczywistej reformy. Punktem wyjścia do tej dyskusji może być zaprezentowany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej projekt dotyczący powołania instytucji sędziów pokoju.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Nową Lewicę przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Nowej Lewicy w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Nową Lewicę, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...
Polityka prywatności | Polityka cookies © 2021 Nowa Lewica. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem